دوستان و مخاطبان گرامی 
تاخیر به وجود آمده در به روز کردن وبلاگ به خاطر مشغله بسیار جهت تاسیس دپارتمان زبان و ارتباطات آموزشگاه تخصصی مدائن قزوین* بود. البته هیچ چیز قصور ما در دوری موقت از شما را توجیه نمی کند. در همین راستا به عنوان دبیر انجمن و به نمایندگی تمام اعضا از شما عزیزان پوزش می طلبم. 
امید که زین پس بتوانیم با نوشته های پربارتر و سودمندتر یاریگرتان باشیم. 

میزبان شما خواهیم بود در
* قزوین، خیابان خیام روبروی مرکز خرید ستاره شهر كوچه شهید آتشگران پلاک 13
تلفن: 0281-2225760