سلام بر همه دوستان عزیز و اساتید ارجمند

به امید خداوند در آزمون كارشناسی ارشد زبان شناسی موفق شدم

ما هم قبول شدیم

در دانشگاه زبان شناسی روزانه فردوسی مشهد در اولین انتخابم

از همین جا به تمام دوستان عزیزم كه امسال از این ماروتن سربلند بیرون آمدند تبریك و خسته نباشید می گویم. به خصوص دوست عزیزم خانم مژگان قدیری .

به امید موفقیت های بیشتر