برای محاسبه سن مغزتون، به لینک زیر مراجعه کنید. توضیحات نحوه انجام تست تو خود صفحه هست و قبل اینکه تست رو شروع کنید حتما مطالعه کنید. در آخر، سن مغز شما با توجه به زمان و عکس العمل و درستی پاسخ های شما محاسبه و نمایش داده می شه.
http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html

و چند تا تست جالب و مرتبط دیگه که لینکشون رو می ذارم و تو خود سایت هم می تونید ببینید. توضیحات هر تست رو هم که تو همون صفحه ببینید.
جالب بود که تو هر چند تا تست سن عقلی من تقریبا با اختلاف جزئی مشابه بود!