مکالمه ی کمی عجیب و برای خودم بسیار جالب یک پسربچه ی 5 ساله و یک دختر بچه ی 4 سال و 4 ماهه؛ اونطور که مادراشون گفتن، هر دو مراحل رشد زبانی رو تقریبا مشابه طی کردن. مکالمه رو عینا می ذارم و از شما دوستای عزیز درخواست می کنم هر چی در باره ی این مکالمه به ذهنتون می رسه بنویسید. ممنون از لطفتون.

پ: باهم بازی کنیم؟
د: نه! می خوام تنها بازی کنم.
پ: تنهایی که خوش بگذره نمی شه!
د: کی گفته خوش نمی گذره؟
...
د: خب اشکال نداره، بیا باهم بازی کنیم.
پ: دیدی تنهایی بازی می کردی خوش بگذره نبود؟ با من بازی کنی خوش بگذره می شه.
د: خیلی ام خوش می گذشت. دلم برات سوخت! اصلا خودم تنهایی بازی می کنم، خیلی ام خوش می گذره...