نقل مطالب و خبرهای «صحیح و علمی» از رسانه های دیگر جزئی جدانشدنی از فعالیت آگاهی بخش یک رسانه است. وبلاگ انجمن مترجمان جوان ققنوس نیز بر اساس همین اصل تلاش می کند با نقل تازه ترین و علمی ترین مطالب مرتبط با علوم زبان شناسی، ادبیات و ترجمه وبلاگ پرباری را تقدیم مخاطبان خود نماید.

اخیرا مطلبی تحت عنوان «لزوم عمومی کردن دانش زبانشناسی» از یک وبلاگ نقل شده که به سرعت مورد انتقاد تنی چند از مخاطبان فهیم و اهل علم قرار گرفت.منتقدان به درستی بر آنند که این نوشته به دلیل غلبه احساس و بهره نبردن از ابتدایی ترین اصول زبانشناسی وهن این رشته علمی است. صد البته نقل این مطلب نه به معنای هم نظری با نویسنده اصلی آن بلکه فقط و فقط از روی میل به اطلاع رسانی، نیت خیر و خوش بینی همکاران عزیز ما بوده است.

با اینکه مدیریت وبلاگ از ارسال این پست بی اطلاع بوده اما بر خود واجب می داند بخاطر نقل این مطلب احساسی و غیرعلمی از محضر مخاطبان فهیم و اهل فن وبلاگ بخصوص استادان گرامی جناب دکتر زمردیان و جناب دکتر مدرسی پوزش بخواهد و قول بدهد که زین پس قبل از نقل هر مطلبی آنرا از نظر ارزش علمی مورد بررسی دقیق و عمیق قرار دهد تا کم دقتی اخیر تکرار نشود.

امید که با پیشنهادات و انتقادات شما مخاطبان اهل علم بتوانیم در پربارتر کردن وبلاگ به لحاظ علمی رضایت عزیزان را کسب کنیم.

 

با تقدیم احترام

دبیر انجمن مترجمان جوان ققنوس

حسین آذربایجانی