طولانی ترین الفبا:

طولانی ترین الفبا متعلق به زبان کامبوجی است که از ۷۴ حرف تشکیل شده است.

طولانی ترین جمله به کار رفته در یک رمان :

طولانی ترین جمله به کار رفته در یک رمان یکی از جملات رمان بی نوایان (۱۸۶۲۰)اثر ویکتور هوگو (۱۸۸۵-۱۸۰۲)نویسنده فرانسوی است .

این جمله دارای ۸۲۳ واژه ۹۳ ویرگول ۵۱ نقطه ویرگول  و ۴ خط تیره است و تقریبا سه صفحه را پر می کند.

طولانی ترین واژه انگلیسی :

طولانی ترین واژه انگلیسی  از ۴۵ حرف تشکیل شده است.

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

این واژه  به معنای نوعی عارضه ریوی است که بر اثر استنشاق ذرات بسیار ریز غبار سیلیکات یا کوارتز به وجود می آید.و معمولا معدنچیان به آن مبتلا می شوند .اجزای تشکیل دهنده این واژه چنینند:

pneumono+ultra+microscopic+silico+volcano+coni+osis

کوتاه ترین الفبا:

کوتاه ترین الفبا متعلق به زبان هاواییایی است که از ۱۲ حرف (پنج واکه و هفت همخوان )تشکیل شده است:

a,e,i,o,u,h,k,l,m,n,p,w

کوتاه ترین فعل انگلیسی:

کوتاه ترین فعل انگلیسی x است که به معنای علامت زدن یا مشخص کردن با x است .

مثلا گفته می شود:

he x-ed the right answer