انجمن زبان شناسی ایران برگزار می کند
نخستیـن هم اندیشی نحــــــو
بیست و هفت بهمن نود 

 

 


برای کسب اطلاعات بیشتر و برنامه هم اندیشی، اینجــــــا کلیک کنید


Lingoistica.com
مرجع اطلاع رسانی زبان شناسی