کتاب «ترجمه کاوی» نوشته بهاءالدین خرمشاهی در 574 صفحه از سوی انتشارات ناهید منتشر شد.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب را می‌توان راهنمای ترجمه یا همان کتاب دستی ترجمه «A Handbook Of Translation» نامید.

در واقع بهاءالدین خرمشاهی در این کتاب درباره چند و چون و فراز و نشیب ترجمه نوشته و در عین حال ریزه‌کاری­های مسائل ترجمه را به نحوی که برای جوان­ترها ارزش آموزشی داشته باشند، بیان کرده است.

«ترجمه کاوی» تقریباً به تمام مسائل نظری و عملی / تجربی ترجمه از زبان عربی و انگلیسی به فارسی می‌پردازد. این کتاب دارای 8 بخش و یک پیوست شامل چندین نمونه معاصر از عربی و انگلیسی همراه با متن اصلی آنهاست.

در درآمد «ترجمه کاوی» 5 گفتگویی که با موضوع ترجمه با خرمشاهی انجام شده و دو نقد از او در این باره آمده و پس از آن اصول و مسائل ترجمه در 19 زیربخش آمده است که از دانستن زبان مبدا و مقصد گرفته تا عادات مترجمان را مورد بررسی قرار داده است.

بخش سوم این کتاب به تاثیر انس بات ادبیات دیروز در ترجمه‌های امروز می‌پردازد و در بخش چهارم هم فرهنگ‌های دوزبانه (عربی - فارسی / انگلیسی - فارسی) در دو قرن اخیر بررسی شده است.

خرمشاهی در بخش پنجم و ششم کتاب «ترجمه کاوی» که زیر عنوان «نظرها و نکته‌ها» (1) و (2) در پی هم آمده‌اند، 65 نظر و نکته از ترجمه پژوهان و مترجمانی مانند عبدالله کوثری، کامرانی فانی، رضا جعفری، نجف دریابندری، علی رامین و سیامک عاقلی را در زمینه کلی‌ترین و ریزترین مسائل نظری و عملی ترجمه بررسی کرده است.

در بخش «واژه­گزینی» (جمعی و فردی) هم حدود 300 واژه نوساخته از 3 فرهنگستانی که در تاریخی 75 ساله در ایران فعال بوده‌اند، در کنار نمونه‌هایی از ترکیب سازیهای نظامی آمده است.

در بخش هشتم کتاب «ترجمه کاوی» یعنی «هزار سال ترجمه» نمونه‌هایی از برخی آثار برجسته قدیم و جدید حوزه ترجمه از جمله تفسیر سورآبادی، فرهنگنامه قرآنی، ترجمه سوره فاتحه در تفاسیر کهن و تاریخنامه طبری آمده است.

کتاب 574 صفحه‌ای «ترجمه کاوی» در شمارگان 1650 نسخه و با بهای 14 هزار تومان از سوی انتشارات ناهید روانه بازار شده است.