روز 22 نوامبر سال 1916 جک لندن نویسنده معروف آمریکایی در سن 40 سالگی درگذشت.


جک لندن در ژانویه 1871 در سانفرانسیسکو بدنیا آمد دوران جوانی او با کارهای مختلفی نظیر کار در معدن، ماهیگیری، سفر به سرزمینهای قطبی در جستجوی طلا، مشتزنی، روزنامه نگاری، شکار، واکس زنی، دامپروری و باربری گذشت.آثار او نیز جلوههای مختلفی از همین دوران پر کشاکش رامنعکس میکند.نوشته های جک لندن در دوران حیاتش با استقبال چندانی روبرو نشد.و نتوانست وسیعا انتشار یابد اما پس از مرگ زودرس او در سن 40 سالگی و به ویژه پس از پیروزی انقلاب شوروی و علاقه لنین به آثار او ستاره اقبال جک لندن درخشیدن گرفت و به عنوان یکی از سرشناسترین چهره های ادبی جهان مشتاقان خود را باز یافت. آثار جک لندن نظیر آوای وحش، سپید دندان و پاشنه آهنین در سال های بعد در دنیای سینما مورد استفاده فیلم سازان قرار گرفت.برجستگی آثار جک لندن را میتوان در مبارزه قدرتمند و غرور انگیز انسان با دشواریهای طبیعت و زندگی دانست از همین رو قهرمانان داستان های او سرشار از نیروی انسانی و روح زندگی هستند که برای نیل به اهداف خود تا آخرین نفس مبارزه می کنند