جلال الدین کزّازی از مفاخر دوران ماست، شاهنامه را کسی بهتر از او تفسیر نمی کند و ساعتهایی 

 که اجازه داد تا سر کلاسهای اسطوره در شاهنامه اش بنشینم، از مفیدترین ساعات شاهنامه پژوهی ام بود. خبرگزاری کتاب ایران، ایبنا، اخیرا مصاحبه ای با کزازی داشته که نظر به اهمیت و سترگی کار استاد در ادبیات فارسی خواندن این مصاحبه به علاقمندان توصیه می شود.