برنامۀ زمانی همایش ارزشیابی ترجمه در محیط‌های آموزشی مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی به همراه برگه درخواست شرکت در همایش—مخصوص افرادی که تمایل دارند از امکانات اسکان در هتل استفاده نمایند—به علاوه چارچوب در نظر گرفته شده برای ارائه پوسترها—مخصوص افرادی که مقاله آنها برای ارائه در قالب پوستر پذیرفته شده—درلینكهای زیر:

جزئیات همایش

با سپاس فراوان و به امید دیدار